Var med och utveckla lokaler för livet – i Norrköping.

Norrevo upphandlar nu totalt nio olika ramavtalsentreprenörer:

  • Ramavtal-Byggarbeten
  • Ramavtal-Rivnings- och saneringsarbeten mm
  • Ramavtal-Markarbeten
  • Ramavtal-Värme- och sanitetsarbeten
  • Ramavtal-El- och teleinstallationer
  • Ramavtal-Ventilationsarbeten
  • Ramavtal-Golvarbeten
  • Ramavtal-Måleriarbeten
  • Ramavtal-Plåt- och snöskottningsarbeten

Det kompletta förfrågningsunderlaget finner du på e-avrop.com

Alla meddelande, frågor och svar gällande förfrågningsunderlaget skall ställas på e-avrop.com