2017-09-01 har Pema Partner uppdraget att åtgärda upplevda brister och åtgärdsbehov som du felanmält.
Område tre omfattar: Berget, Ektorp, Kneippen, Klockaretorpet, Skarphagen och Vilbergen.

Sedan tidigare har Norrevo introducerat (inom område tre) möjligheten att felanmäla upplevda brister och åtgärdsbehov via Norrevos webbportal.

När du gör en felanmälan i webbportalen skapar du ett ärende. Du och Norrevo kommer sedan kunna se statusen på ärendet tills det är åtgärdat av vår förvaltningsentreprenör Pema Partner. Entreprenören ska återkoppla statusen på din felanmälan inom 5 dagar samt felavhjälpa inom max 15 dagar.

Har ni frågor angående vår nya webbportal, inloggningsuppgifter till portalen eller vår nya förvaltningsentreprenör?
Vänligen kontakta Norrevo på telefonnummer: 011-21 09 20, eller via e-post: info@norrevo.se.