Skattens förskola i Navestad är nu invigd. Vid invigningen var det kalasstämning. Barnen sjöng och bjöd de inbjudna gästerna på fruktbuffé.

Förskolan är en modellförskola enligt Norrköpingsmodellen och har plats för upp till 120 barn.
Med Skattens förskola har vi vidareutvecklat modellen så man nu har dörrar mot kapprum och ett gemensamt matrum/torg. Det finns golvvärme i hela byggnaden och solskydd mot UV-ljus.

Utomhus finns stafflier så att barnen ska kunna arbeta med vattenfärger Verksamheten arbetar aktivt med växtodling och det finns en separat odlingsdel för de äldre barnen med upphöjda växtbäddar för smultron, blåbär, kryddväxter samt bärbuskar och fruktträd.

MED HÅLLBARHETSTÄNK

Fastigheten tar hand om och fördröjer dagvattnet genom sedumyta på hustaken. Överflödigt takvatten som inte sedumytan klarar av att hantera och allt ytvatten på gångar och parkeringsplats leds till underjordiska dagvattenmagasin. Vi återför del av dagvattnet till den lokala grundvatten-reservoaren i området.

Norrevo har arbetat med lösningar för låg energiförbrukning samt med byggvarubedömningen för att val av material skall bli så miljövänliga och lågemitterade som möjligt.

Vi har även fått möjlighet att ta hänsyn till befintliga träd och naturmark som bevarats som natur och lekskog.

Norrevo bygger nu en kopia av Skattens förskola i Sandtorp. Bygget av en liknande, något större förskola, kommer till sommaren 2017 att påbörjas i Ektorp.