I anslutning till Klockartorpet, granne med Borgsmo friidrottsarena, bygger Norrevo ett nytt äldreboende med plats för totalt 120 boende.

Arbetet med etapp ett påbörjades under hösten 2016. Byggnationen kommer att pågå fram till och med 2019 då etapp två beräknas vara klart.