Norrköping är en kommun med stark tillväxt. Befolkningen ökar för varje månad som går. Under 2016 blev vi totalt 1 750 fler norrköpingsbor.

Befolkningsökningen gör att Norrköping och Norrevo behöver utveckla fler hållbara, trygga och pedagogiska miljöer som ger plats för upplevelser, kreativitet, trivsel och liv.

I tidningen “Nya Norrköping” kan du se ett urval av Norrevos fem pågående och planerade projekt i centrala Norrköping.

Länk till tidningens webbplats.

Tillsammans skapar vi en mer attraktiv och färgstark stad som ger rum — för livet i Norrköping.