Norrköping är en stad i imponerande utveckling. Norrevo Fastigheter har en viktig roll i den utveckling som pågår. Idag och när vi blickar framåt. Vi planerar nu för nya skolor, mötesarenor, äldreboenden och arbetsplatser. Samtidigt ska våra befintliga fastigheter rustas för framtiden.

Vill du vara med och utveckla framtidens lokaler för livet i Norrköping?

Vår enhet för Fastighetsutveckling söker nu Byggprojektledare, Byggledare och Byggprojektsamordnare.

Läs mer om tjänsterna här.