Nu när snön är här kan det vara bra att veta hur snöröjningen fungerar runt kommunens lokaler. Norrevo ansvarar för snöröjningen runt de lokaler som kommunen äger. Sitter din kommunala verksamhet i inhyrda lokaler ansvarar den fastighetsägaren för snöröjningen.
Gator, gång- och cykelvägar ansvarar tekniska kontoret för.

Snöröjning vid kommunens egna lokaler påbörjas när det snöat minst 5 cm. Entréer och p-platser prioriteras. Halkbekämpning utförs vid behov. Salt får endast användas i undantagsfall, till exempel vid extrema väderförhållanden.

Snöröjningen sker endast de dagar som verksamheten har öppet.